STRONA GŁÓWNA

symbol własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja wiedzy

Specjalnością kancelarii jest pomoc w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej [prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji]. Obejmuje ona doradztwo prawne na rzecz klientów kancelarii oraz ich reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji, w tym Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej [EUIPO] oraz przed sądami. Kancelaria wspiera także działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników prac B+R w szkołach wyższych i przedsiębiorstwach.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii.

dr Andrzej Drzewiecki, radca prawny

symbol doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

przy prowadzeniu spraw z zakresu IP

Niezbędnym warunkiem świadczenia fachowej pomocy prawnej jest doświadczenie w określonej dziedzinie. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu własności intelektualnej [IP] zdobywałem podczas wieloletniej współpracy z klientami wywodzącymi się z różnych branż. Na ich rzecz świadczyłem rozmaite usługi zapewniając skuteczną ochronę praw autorskich do utworów, prawo do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków czy wzorów użytkowych. W celu zagwarantowania klientom kompleksowej pomocy prawnej z kancelarią współpracują najwyższej klasy specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy, w tym rzecznicy patentowi. Wszyscy oni którzy mogą pochwalić się bardzo bogatą praktyczną znajomością zagadnień z zakresu IP.

symbol zasięg

OFERTA

skierowana do klientów z różnych branż

Dla kancelarii każdy klient jest ważny niezależnie od tego, jaką branżę reprezentuje. Swoje usługi świadczę na rzecz podmiotów na terenie całego kraju oraz w państwach UE. Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców z tzw. przemysłów kreatywnych, ale nie tylko. Odbiorcami usług są podmioty prawa prywatnego i publicznego, krajowe i zagraniczne, w tym instytucje naukowe i oświatowe, instytucje kultury, twórcy, artyści wykonawcy, wynalazcy, konstruktorzy, producenci, agencje reklamowe i kreatywne, operatorzy kablowi czy pracownie architektoniczne. Z mojej pomocy korzystają przedsiębiorcy, szkoły wyższe, instytucje publiczne. Dzięki współpracy z kancelariami zagranicznym pomoc prawna może być świadczona także w wielu krajach na świecie.

symbol wiedzy

WIEDZA

zdobywana przez nieustanny rozwój

Świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Nową wiedzę zdobywam poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach organizowanych w kraju oraz za granicą. Jest to szczególnie istotne w przypadku świadczenia usług z zakresu prawa własności intelektualnej. Sam publikuję w prasie fachowej oraz szkolę z różnych zagadnień związanych z ochroną IP. Z kancelarią współpracują uznani specjaliści z tego zakresu, a wielu z nich posiada stopnie lub tytuły naukowe. Współpracownicy kancelarii są wpisani na listy fachowych pełnomocników uprawnionych do występowania przed organami administracji oraz sądami (radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych). Dzięki temu kancelaria jest w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.