O MNIE

DR ANDRZEJ DRZEWIECKI

Radca Prawny / Attorney-at-law
Zawodowy Pełnomocnik przez EU IPO / EU IPO Professional representative

Jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych oraz zawodowym pełnomocnikiem w postępowaniu przez Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EU IPO). Posiadam bogate doświadczenie w doradzaniu klientom w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz komercjalizacją wiedzy.

W trakcie wieloletniej praktyki:

  • doradzałem w przedmiocie możliwości i celowości ochrony prawnej utworów, w tym programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych
  • występowałem jako zawodowy pełnomocnik w postępowaniach w celu uzyskania wyłącznych praw własności intelektualnej [przed UPRP oraz EUIPO]
  • skutecznie reprezentowałem klientów przed sądami oraz w negocjacjach mających na celu ugodowe zakończenie sporu w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego
  • brałem udział w tworzeniu strategii ochrony oraz zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach oraz szkołach wyższych
  • doradzałem w kwestiach związanych z transferem wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami wyższymi

Działalność praktyczną łączę z pracą naukową. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą zagadnień prawa własności intelektualnej [prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji] oraz prawnych aspektów transferu [komercjalizacji] wiedzy. Wyniki badań prezentowałem podczas licznych konferencji naukowych. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Szkolę oraz publikuję na temat różnych zagadnień związanych z ochroną IP.
Odpowiadam za całokształt działań kancelarii, w tym pierwszy kontakt z klientami.

Współpracują z kancelarią

Z kancelarią współpracują w charakterze prawników of counsel uznani specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy. Większość z nich to osoby posiadające stopnie lub tytuły naukowe. Współpracownicy kancelarii są wpisani na listy fachowych pełnomocników uprawnionych do występowania przed organami administracji oraz sądami (radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych). Dzięki bogatej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w sprawach z zakresu IP prawnicy z kancelarii są w stanie sprostać rozmaitym wyzwaniom.