Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.andrzejdrzewiecki.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.andrzejdrzewiecki.pl oraz zawartego na stronie formularza kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Andrzej Drzewiecki z siedzibą w Opolu, ul. Juliusza Słowackiego 8/8, kod pocztowy: 45-364, NIP: 991-02-28-791, REGON: 161560257
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, np. szyfrowany protokół komunikacyjny https, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu komunikacyjnym informacje: adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.andrzejdrzewiecki.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Opracowano na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polityka-prywatnosci-w-sklepie-internetowym-wzor-z-omowieniem